Правила Диск-Гольфу

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ДИСК-ГОЛЬФУ

від 1 січня 2023

800 Опис гри

Ціллю гри в диск-гольф є подолання курсу з найменшою кількістю кидків диску. Курс зазвичай складається з дев’яти або вісімнадцяти лунок, кожна з яких є окремою одиницею для підрахунку.

Гра на кожній лунці починається з точки ті та закінчується визначеною ціллю. Після того, як гравець кинув з точки ті, кожен наступний кидок виконується з того місця, де зупинився попередній кидок. Після завершення лунки гравець переходить до точки ті наступної лунки, поки всі лунки не будуть зіграні.

Курси для диск-гольфу зазвичай розташовуються в лісистій місцевості та навколо неї з різноманітним рельєфом, щоб створювати природні перешкоди для польоту диска. Гравець не повинен будь-яким чином змінювати курс, щоб зменшити складність лунки. Незалежно від того, де зупинився диск, гравець повинен продовжувати гру від положення диску, якщо інше не передбачено правилами гри.

801 Застосування правил

801.01 Справедливість
A. Дані правила були розроблені для просування чесної гри для всіх гравців в диск-гольф. При використанні даних правил, гравці повинні застосовувати ті правила, які найбільше підходять до конкретної ситуації. Якщо виникає спірне питання, яке не описане в правилах, то рішення повинне прийматись, керуючись принципами справедливості. Часто логічне розширення близьких за змістом правил і принципів, допоможе вирішити спірну ігрову ситуацію справедливо.

801.02 Примусове виконання
A. Гравці розподіляються на групи з метою перевірки результатів і забезпечення гри відповідно до правил. Будь-яке рішення, прийняте групою в цілому, повинно прийматися більшістю групи.
B. Очікується, що гравці мають повідомити про порушення, якщо воно явно сталося. Оголошення має бути зроблене негайно, щоб мати примусову силу (за винятком неправильного оголошення).
C. Гравець у групі може оголосити або підтвердити порушення правил будь-яким гравцем у групі, повідомивши всіх гравців у групі.
D. Попередження — це початкова порада, яку дають гравцеві за порушення певних правил; подальші порушення правил призводять до штрафних кидків. Оголошення про порушення правил, що призвело до попередження, не потребує підтвердження для виконання. Попередження не переносяться з одного раунду на наступний або на плей-офф.
E. Оголошення, зроблений гравцем за порушення правил, що призвело до одного або кількох штрафних кидків, може бути застосоване, лише якщо оголошення підтверджено іншим гравцем у групі або Офіційною Особою турніру. Штрафний кидок — це кидок, який додається до рахунку гравця за порушення правила або за переміщення положення, як того вимагає правило.
F. Офіційна Особа турніру, або Офіційна особа, — це особа, яка уповноважена Директором приймати рішення щодо належного застосування правил під час гри. Офіційна особа може оголосити або підтвердити порушення правил будь-яким гравцем. Оголошення Офіційної особи не потребує підтвердження для виконання. Офіційна особа, яка грає, не може виступати в якості офіційної особи для гравців, які належать до їхнього дивізіону.
G. Директор є відповідальною особою за проведення турніру чи події. Директор може бути директором турніру, директором поля або директором ліги. Тільки Директор може дискваліфікувати гравця. Рішення, прийняті Директором, є остаточними.
H. Для кидка або дії, яка підлягає штрафу за більш ніж одним правилом, застосовується більш суворе покарання, яке призводить до найбільшої кількості штрафних кидків; або, а якщо вони є рівними, застосовується те, правило, яке було порушено першим.

801.03 Звернення

А. Якщо група не може прийняти рішення більшістю, тоді остаточне рішення ґрунтується на тлумаченні, яке є найбільш вигідним для того, хто кидає.
B. Гравець може подати апеляцію на рішення групи Офіційній особі або рішення офіційної особи до Директора, чітко та швидко заявивши про це групі. Якщо Офіційна особа або Директор є доступними, група може стояти осторонь і дозволити іншим групам грати, поки розглядається апеляція.
C. Якщо Офіційна особа чи Директор недоступні, той, хто виконує кидки, може виконати серію умовних кидків для кожного можливого результату рішення, а пізніше, якщо це можливо, оскаржити це рішення до Офіційної особи чи Директора.
D. Якщо рішення скасоване, Офіційна особа або Директор може скоригувати рахунок гравця, щоб відобразити правильне тлумачення правил. Крім того, Директор може наказати гравцеві повторити одну або більше лунок. Рішення Директора є остаточними.

802 Кидання

802.01 Кидок
Кидок — це рух і відпускання диска з метою зміни його положення.
Кожен кидок, зроблений як спроба змінити положення диску, зараховується, якщо за правилом він не ігнорується.
Для кидка, який не враховується, будь-які штрафи, пов’язані з виконанням цього кидка, також не враховуються. Покарання, пов’язані з виконанням кидка, це: вихід за межі ігрового майданчика, хазард, промах мандо, правило двох метрів, позиція, маркування, неправильне виконання відступу та втрачений диск.

802.02 Порядок гри
A. Порядок кидків на першій точці ті – це порядок, у якому гравці вказані в картці (картках) результатів.
B. Порядок кидків на всіх наступних лунках визначається результатом на попередній лунці, таким чином гравець з найменшим рахунком кидає першим і так далі. Нічия не змінює порядок кидків.
C. Після того, як усі гравці мають положення, окрім точки ті, гравець, чиє положення розташоване найдалі від цілі, є наступним у порядку кидка.
D. Якщо гравець виконує ще один кидок з того самого положення або перекидання, цей гравець залишається наступним у порядку кидків. Перекидання – це додатковий кидок з того самого положення, який виконується замість початкового кидка.
E. Щоб полегшити хід гри, гравець, який не йде наступним, може зробити кидок, якщо гравець, який йде наступним, погоджується, або якщо кидок не вплине на гравця, який йде наступним.
F. Кидок зроблений поза чергою є порушення принципу ввічливості.
G. Під час турнірної гри жодна група не може переганяти іншу групу, якщо це не вказано Офіційною особою або якщо група попереду стоїть осторонь відповідно до правил.

802.03 Надмірний час
A. Гравець витратив надто багато часу, якщо він присутній і не кинув протягом 30 секунд:
1. Після кидка попереднього гравця; і,
2. Після того, як гравець мав достатню кількість часу, щоб прийти та визначити положення; і,
3. Після того, як вони наступні в порядку кидка; і,
4. Протягом якого ігрова зона залишається вільною.
B. Гравець, який займає надмірний час, отримує попередження за перше порушення. Гравець, який займає надто багато часу після того, як був попереджений про це під час раунду, отримує один штрафний кидок. Див. 811.F.5 щодо гравця, який відсутній, коли настала його черга кидати.
C. Гравець може вимагати від групи додатковий час, щоб зробити перерву на туалет. Якщо гравець не повертається протягом розумного проміжку часу, гравець вважається відсутнім на лунці та отримує результат пар плюс 4 за лунку.

802.04 Початковий кидок
A. На кожній лунці гра починається з того, що гравець виконує кидок із зони початку лунки. Ті-зона, або точка ті, — це область, обмежена периметром точки ті, якщо він є. В іншому випадку це зона, що простягається на три метри перпендикулярно позаду призначеної лінії ті. Лінія ті — це лінія в передній частині зони ті, або лінія між зовнішніми краями двох маркерів ті.
B. В момент випуску диску гравець повинен мати принаймні одну точку опори з поверхнею точки ті, і всі опорні точки повинні знаходитися в зоні ті-зоні. Точка опори – це будь-яка частина тіла гравця, яка під час відпускання контактує з ігровою поверхнею або будь-яким іншим об’єктом, що забезпечує опору. Гравцеві дозволяється мати точку опори за межами зони ті-зони до або після, але не в момент відпускання диска.
C. Гравець, який порушив 802.04.B, отримує один штрафний кидок за порушення позиції.

802.05 Положення
A. Положення — це місце на ігровій поверхні, на якому гравець займає стійку для кидка. Ігрова поверхня – це поверхня, як правило, земля, яка здатна підтримувати гравця і з якої можна прийняти стійку. Ігрова поверхня може існувати над або під іншою ігровою поверхнею. Якщо незрозуміло, чи є поверхня ігровою, рішення приймається Директором або Офіційною особою.
B. Положення для першого кидка на лунку – це ті-зона.
C. Дроп-зона – це положення. Дроп-зона – це зона на курсі, визначена Директором, з якої виконується кидок за певних умов. Дроп-зона може бути позначена так само, як і ті-зона, або позначена як положення. Ті-зона може бути використана як дроп-зона.
D. У всіх інших випадках положення являє собою прямокутник 20 см ширина і 30 см глибина з центром на лінії гри за заднім краєм маркерного диска. Лінія гри – це уявна лінія на ігровій поверхні, що тягнеться від центру цілі через центр маркерного диска та за його межі. Диск-маркер, або маркер, — це диск, який використовується для позначення положення відповідно до 802.06.

802.06 Позначення Положення
Позиція кинутого диска на ігровій поверхні в межах поля означає положення.
Крім того, гравець може позначити положення, поклавши міні-диск-маркер на ігрову поверхню, торкаючись передньої частини кинутого диска на лінії гри. Міні-маркерний диск — це невеликий диск, який не використовується під час гри, який відповідає технічним стандартам PDGA для міні-маркерних дисків.
Коли кинутий диск знаходиться не на ігровій поверхні, або коли положення має бути переміщено за правилами, гравець позначає положення, розміщуючи міні-диск-маркер відповідно до застосовного правила.
Кидок з положення, зроблений відмінним від описаного вище способом, є порушенням позначення. Гравець отримує попередження за перше порушення позначення. Гравець отримує один штрафний кидок за кожне наступне порушення будь-якого правила позначення протягом раунду.

802.07 Стійка
A. Якщо положення було позначено диском-маркером, то коли диск відпущено, гравець повинен:
Мати хоча б одну опорну точку, яка контактує з положення; і,
Не мати точки опори ближче до цілі, ніж задній край маркеру; і,
Мати всі опорні точки в межах ігрової зони.
B. Дроп-зона розігрується як ті-зона (див. 802.04.B) або позначена положення (див. 802.07.A).
C. Гравець, який порушує 802.07.A або 802.07.B, вчинив порушення стійки та отримує один штрафний кидок.

803 Перешкоди та відступи

803.01 Переміщення перешкоди
Гравець повинен вибрати стійку, яка призведе до найменшого руху будь-якої перешкоди, яка є постійною або невід’ємною частиною поля. Після того, як гравець зайняв позицію, гравець не може рухати перешкоду, щоб звільнити місце для кидка. Випадкове переміщення перешкоди, яке відбулось через рух гравця під час кидка дозволено.
Гравцеві не дозволяється пересувати будь-які перешкоди на полі, за такими винятками:
Гравець може пересувати випадкові перешкоди, які знаходяться на ігровій поверхні, де буде розташовуватися точка опори, коли займає стійку. Випадковою перешкодою є будь-який предмет або група розсипаного сміття (таких як каміння, листя, палки чи відламані гілки), або будь-який предмет, визначений Директором. Об’єкти, навмисно розміщені як частина курсу чи події, не є випадковими перешкодами.
Гравець може вимагати, щоб інші люди перемістились самі або прибрали свої речі.
Гравець може привести обладнання поля в належний робочий стан, включаючи усунення перешкод.
C. Гравець, який пересуває будь-яку перешкоду на курсі, крім дозволеного вище, отримує один штрафний кидок.

803.02 Відступ від перешкоди
A. Гравець може отримати право на відступ від таких перешкод, які знаходяться на положенні або за нею: шкідливі комахи або тварини, люди або будь-який предмет, визначений Директором. Щоб отримати відступ, гравець може позначити нове положення, яке знаходиться на лінії гри, далі від цілі, у найближчій можливій точці (якщо більший відступ не оголошено Директором).
B. Якщо перешкода фізично заважає гравцеві зайняти правильну позицію позаду маркерного диска або позначити диск над або під ігровою поверхнею, гравець може позначити нову позицію на лінії гри безпосередньо за цією перешкодою.
C. Гравець, який використовує відступ інакше, ніж це дозволено правилом вище, отримує один штрафний кидок.
D. Гравець може в будь-який час обрати необов’язковий відступ, заявивши про свій намір групі. Потім позицію можна перемістити, позначивши нову позицію, яка знаходиться далі від цілі та на лінії гри. Один штрафний кидок додається до рахунку гравця.
E. Штрафний кидок не додається, якщо виконується необов’язковий відступ після штрафу за кидок за межі ігрового майданчика або правила двох метрів.

803.03 Пошкодження курсу
A. Гравець, який навмисно пошкодив будь-яку частину курсу, отримує два штрафні кидки. Гравець також може бути дискваліфікований із турніру відповідно до Розділу 3.03 Посібника зі змагань.

804 Регульовані перешкоди

804.01 Мандаторі
A. Мандаторі або обов’язковий маршрут обмежує свободу траєкторії польоту диску у процесі гри до цілі.
В. Обмежена площина — це вертикальна площина, позначена одним або декількома об’єктами або іншими маркерами, які визначають краї простору.
С. Якщо частина кинутого диска явно потрапляє в обмежену площину, гравець отримує один штрафний кидок. Положення для наступного кидка є дроп-зоною. Якщо дроп-зона не була визначена, положення для наступного кидка є попереднім положенням.
D. Якщо кинутий диск пройшов з іншої сторони обмеженої площини порівняно із заднім краєм маркера, гравець не пройшов мандаторі. Наступне положення та покарання такі ж, як 804.01.C.

805 Регульовані позиції

805.01 Визначення позиції
A. Місце зупинки кинутого диску який перебуває в стані спокою визначає його позицію.
B. Кинутий диск перебуває в стані спокою, коли він вперше припинив рух. Диск у воді чи листі вважається станом спокою, коли він рухається лише внаслідок руху води, листя чи вітру.
C. Якщо диск зупиняється над ігровою поверхнею, позиція знаходиться на ігровій поверхні безпосередньо під диском. Якщо під диском немає ігрової поверхні, тоді позиція знаходиться на ігровій поверхні безпосередньо над диском.
D. Якщо кинутий диск розбивається на частини, його позицію визначає найбільший шматок диску.

805.02 Правило двох метрів
A. Правило двох метрів стосується тільки правил 805.02. Воно не є чинним, якщо Директор не оголосить про його дію. Директор може оголосити, що правило двох метрів діє для всього курсу, для окремих лунок та/або для окремих об’єктів.
B. Якщо правило двох метрів діє, коли диск зупиняється щонайменше на два метри над ігровою поверхнею (вимірюється від найнижчої точки диска до ігрової поверхні безпосередньо під ним), гравець отримує один штрафний кидок. Позиція знаходиться на ігровій поверхні безпосередньо під диском.
C. Диск, який підтримується ціллю, у яку грають, не поширюється на правило двох метрів.
D. Якщо гравець пересуває диск до того, як було визначено позицію, вважається, що диск зупинився вище двох метрів.

805.03 Втрачений диск
A. Диск оголошується втраченим, якщо гравець не може знайти його протягом трьох хвилин після того, як прибув у місце, де він імовірно знаходився. Будь-який гравець у групі або Офіційна особа може почати відлік трьох хвилин, але повинен повідомити групу про початок відліку часу.
B. Всі гравці в групі повинні допомогти в пошуку диска. Невиконання цього є порушенням принципу ввічливості.
C. Після того, як диск було оголошено втраченим, статус не змінюється, якщо згодом його знайдено. Гравцю дозволяється використовувати диск, якщо він знайдений.
D. Гравець, диск якого було визнано втраченим, отримує один штрафний кидок. Наступний кидок виконується з попереднього положення. Якщо для втрачених дисків на лунці призначено дроп-зону, гравець може кидати із дроп-зони замість попереднього положення.
E. Якщо до завершення турніру виявлено, що диск гравця, який був оголошений втраченим, було вилучено або взято до того, як він був оголошений втраченим, тоді два кидки віднімаються з результату гравця для цієї лунки.
F. Якщо для втрачених дисків було передбачено дроп-зону, Директор може дозволити гравцям перейти безпосередньо до дроп-зони за ціною двох штрафних кидків.

806 Регульовані зони

806.01 Зона патів
Будь-який кидок, здійснений в межах до 10 метрів від цілі, виміряної від переднього краю положення до основи цілі, називається патом.
Після виконання пату гравець повинен продемонструвати повний контроль рівноваги за маркерним диском, перш ніж рухатись до цілі. Гравець, який цього не зробив, порушив положення стійки і отримує один штрафний кидок.

806.02 Поза грою
A. Зона поза грою (OB) — це зона, призначена Директором, з якої не можна здійснювати кидок і в якій не можна займати позицію. Лінія поза грою є частиною зони поза грою. Будь-яка ділянка поля, яка не знаходиться поза грою, вважається ігровою зоною.
B. Диск вважається поза грою, якщо його положення чітко й повністю оточене зоною поза грою.
C. Диск, який неможливо знайти, вважається поза грою, якщо є переконливі докази, що він зупинився в зоні поза грою. За відсутності таких доказів диск вважається втраченим і гра продовжується, відповідно до 805.03.
D. Гравець, чий диск опинився поза грою, отримує один штрафний кидок, і обирає, звідки здійснювати наступний кидок:
1. З попереднього Положення; або
2. З місця, позначеного маркерним диском, розміщеним на ігровій поверхні на відстані до одного метра від точки, де диск востаннє був в ігровій зоні.
Вищевказані параметри для зони поза межами можуть бути обмежені Директором лише за попередньою згодою Директора PDGA з підтримки змагань.
На розсуд Директора гравець може додатково вибрати виконання наступного кидка з:
3. З дроп-зони, якщо така є; або
4. З місця, позначеного маркерним диском, розміщеним на ігровій поверхні на відстані до одного метра від найближчої точки, де знаходиться диск поза грою.
E. Якщо кинутий диск знаходиться в межах поля і в межах одного метра від лінії поза грою, позиція може бути переміщена в межах одного метру від лінії поза грою по прямій, що проходить від диску перпендикулярно лінії поза грою яка простягається. Як альтернатива, коли диск знаходиться в межах одного метра від кута, позиція може бути переміщена на однометрову лінію, яка тягнеться від цього кута через кинутий диск.
F. Лінія поза грою продовжує вертикальну площину. При маркуванні в межах одного метра від лінії поза грою однометровий відступ може бути взятий з будь-якої точки вгорі або внизу на вертикальній площині.
G. Якщо було передбачено дроп-зону для кидків поза грою, Директор може дозволити гравцям перейти безпосередньо до дроп-зони за ціною двох штрафних кидків.
H. Директор може оголосити відступ більш ніж на один метр для деяких ділянок лунки.
I. Якщо гравець пересунув диск до того, як його місцеположення відносно позиції поза грою було визначено, то диск вважається поза грою.

806.03 Випадкові зони
A. Випадкова зона – це випадкова вода або будь-яка зона, яка не була спеціально оголошена Директором перед раундом як випадкова зона. Випадкова вода – це будь-яка водойма, яка знаходиться в зоні гри і не була прямо оголошена Директором такою, що вона є частиною курсу.
B. Щоб зробити відступ з випадкової зони, положення гравця може бути переміщена без штрафу до найближчого положення, яке знаходиться далі від цілі та знаходиться на лінії гри, у найближчій точці, яка забезпечує відступ (якщо більший відступ не оголосив Директор).
C. Гравець, який використовує відступ інакше, ніж це дозволено правилами, отримує один штрафний кидок.

806.04 Зона відступу
A. Зона відступу — це зона, визначена Директором, з якої диск не можна кидати. Зона відступу вважається та грається як зона поза грою, але штрафний кидок не застосовується.

806.05 Хазард
A. Хазард – це зона, призначена Директором, яка передбачає штрафний кидок.
B. Диск знаходиться в хазарді, якщо його положення чітко й повністю оточене зоною хазард або поєднанням хазард та зоною поза грою.
C. Гравець, чий диск знаходиться в хазард, отримує один штрафний кидок. Положення не переміщується.
D. Якщо гравець переміщує диск до того, як буде визначено, чи він знаходиться в хазард, диск вважається таким, що знаходиться в хазард.

807 Закінчення лунки

A. Ціль – це пристрій, метою якого є чітке визначення закінчення лунки. Ціль кошик призначений для ловлі дисків і зазвичай складається з лотка, ланцюгів та кріплення для ланцюгів, встановленої на стовпі. Ціль об’єкт має позначену цільову область.
B. Щоб завершити лунку з ціллю кошиком, гравець повинен відпустити диск та він повинен залишитись в стані спокою в лотку або ланцюгах під кріпленням для ланцюгів.
C. Щоб завершити лунку з ціллю об’єктом, гравець повинен відпустити диск, і той має влучити в позначену область об’єкта.

808 Рахунок

A. Гравець, котрий перший в списку відповідальний за те, щоб взяти картки результатів гравців групи.
B. Гравці в групі повинні пропорційно по черзі вести рахунок, за винятком випадків, коли гравець або волонтер добровільно зголосився вести рахунок більше, і це прийнятно для всіх гравців у групі.
C. Після того, як кожна лунка була завершена, обліковець записує рахунок для кожного гравця в групі таким чином, щоб кожна оцінка була зрозуміла всім гравцям у групі. Будь-які попередження або штрафні кидки повинні зазначатися разом із рахунком для лунки.
D. Рахунок для гравця на лунці – це загальна кількість кидків, включаючи штрафні кидки. Загальний рахунок за раунд — це сума результатів усіх лунок плюс будь-які додаткові штрафні кидки. Використання будь-чого, крім чисел, як оцінка (включаючи відсутність оцінки) підлягає штрафу, як описано в 808.G.2.
E. Якщо є розбіжності щодо рахунку, який повідомляє гравець, група обговорює лунку та намагається визначити правильний рахунок. Якщо група не може дійти консенсусу щодо результату гравця, вони звертаються за допомогою до Офіційної особи або Директора, як тільки це можливо. Якщо всі гравці в групі погоджуються, що рахунок неправильний, рахунок може бути виправлений до того, як буде здано картку результатів.
F. Усі гравці зобов’язані подати свої картки результатів протягом 30 хвилин після того, як їхня група закінчила раунд. Гравець, чия картка не була подана вчасно, отримує два штрафні кидки.
G. Після здачі карток, результати в них вважаються кінцевими, за винятком наступних випадків:
1. Штрафні кидки можуть додаватися або скасовуватися Директором, доки Директор не оголосить турнір завершеним або всі нагороди не будуть розподілені.
2. Якщо загальний рахунок або результат однієї з лунок неправильно записаний або відсутній, до правильного загального результату додається два штрафні кидки. Ці штрафні кидки не додаються, якщо рахунок був скоригований від інших порушень, визначених після того, як гравець подав правильну картку результатів.

809 Інші кидки

809.01 Залишений кидок
A. Гравець може відмовитися від свого останнього кидка, заявивши про свій намір групі. Залишений кидок і один штрафний кидок додаються в рахунок гравця, а гравець грає з положення, з якого було зроблено залишений кидок. Штрафні кидки, викликані залишеним кидком, не враховуються.
B. Якщо для залишених кидків на лунку призначено дроп-зону, гравець може кидати із дроп-зони замість попереднього положення.

809.02 Умовний кидок
A. Умовний кидок — це додатковий кидок, який не додається до рахунку гравця, якщо він не використовується в кінцевому підсумку для завершення лунки. Гравець повинен повідомити групу, що кидок є умовним, перш ніж його зробити.
B. Умовні кидки використовуються:
1. Для економії часу. Гравець може оголосити умовний кидок у будь-який час:
а. Статус диска не можна легко визначити, оскільки він може бути втрачений, поза зоною або пропустив мандаторі; і,
в. Група погоджується, що тимчасовий кидок може заощадити час.
Потім гравець, який виконує кидок, продовжує гру з будь-якого з двох положень, який на думку групи або офіційної особи, призвів до правильного положення.
2. Оскаржувати правила, коли виникають різні можливі положення. Серія умовних кидків може бути виконана для завершення лунки як частина апеляції, якщо гравець у групі не погоджується з рішенням групи, а Офіційна особа недоступна, або якщо гравець у групі бажає оскаржити рішення Офіційної особи. Записуються результати обох серій кидків. Після розгляду апеляції зараховується лише рахунок правильної серії кидків.

809.03 Тренувальний кидок
A. Тренувальний кидок – це будь-який кидок, який виконується не як змагальна спроба змінити положення, за винятком кидка, який виконується щоб відкинути невикористаний диск, або щоб повернути диск гравцю, і який пролетить повітрям менше ніж на п’ять метрів. Диск який випав з рук – це не тренувальний кидок.
B. Гравець отримує один штрафний кидок за тренувальний кидок; сам кидок не враховується і не зараховується.

810 Втручання

A. Якщо кинутий диск зрушили з місця після того, як він зупинився на ігровій поверхні, він повертається на місце, де він зупинився спочатку, згідно з домовленістю групи. Кинутий диск, який зупинився в іншому місці, не потребує заміни, і його положення залежить від того, де він зупинився спочатку, за домовленістю групи.
B. Диск-маркер, який перемістився, повертається на початкове місце, за домовленістю групи.
Кинутий диск, який спеціально відбили чи спіймали повинен бути переміщений на приблизне місце розташування в місці контакту.
C. Кинутий диск, який вдарив людину чи тварину, грається там, де він спочатку зупинився.
D. Це порушення, якщо гравець або його спорядження взаємодіє з власним диском після зробленого кидка. Кидок і один штрафний кидок зараховуються в рахунок гравця; гравець продовжує гру з попереднього положення. Будь-які інші штрафні кидки, пов’язані з цим кидком, не враховуються. Якщо з диском взаємодіє хтось на прохання того, хто кидає, це вважається тим самим, що гравець сам втручається у власний кидок.
E. Кинутий диск, курс якого був навмисно змінений кимось, крім того, хто кидає, отримує позицію в точці контакту, за домовленістю групи. Гравець, який виконує кидок, може вибрати зіграти з цього положення або відмовитися від кидка без штрафу, і в цьому випадку початковий кидок не зараховується в рахунок гравця.
F. Гравець, який навмисно впливав на диск іншого гравця, будь-яким з нижче наведених способів отримує два штрафних кидки до рахунку:
Змінив траєкторію польоту кинутого диску (окрім випадків, щоб запобігти травмі); або,
Переміщення або приховування кинутого диска або диска-маркера (крім випадків, коли це відбувається в процесі ідентифікації, вилучення, маркування або як це дозволено 810.H).
G. Гравці не повинні стояти або залишати своє обладнання там де це може становити перешкоду. Гравець може вимагати від інших гравців пересунути себе або своє спорядження, якщо хтось із них може перешкодити кидку. Відмова зробити це є порушенням принципу ввічливості.
H. Диск у грі, який був кинутий іншим гравцем і зупинився на або під іншим диском, можна перемістити. Після того, як гравець кинув, диск іншого гравця повертається на місце, де він зупинився, згідно з домовленістю групи.

811 Помилкова гра

A. Гравці несуть відповідальність за коректне проходження курсу. Перед початком гри очікується, що гравці відвідають збори гравців, щоб дізнатися про будь-які особливі умови, які можуть існувати на курсі, включно з додатковими лунками, альтернативними зонами ті, альтернативним розташуванням лунок, зонами поза грою, мандаторі та дроп-зонами.
B. Помилкова гра сталася, якщо гравець не зміг вірно завершити кожну лунку на курсі в потрібному порядку або ж зіграв з неправильного положення будь-який кидок.
C. Якщо помилкова гра буде виявлена після здачі карток результатів, гравець отримує штрафні кидки, відповідно до помилкової гри.
D. Помилкова гра не є порушенням стійки, а також це не тренувальний кидок.
E. Гравець, який навмисно веде помилкову гру на курсі, щоб отримати конкурентну перевагу, може бути дискваліфікований відповідно до Розділу 3.03 Посібника зі змагань.
F. Різновиди помилкової гри:
1. Невірне положення. Гравець зіграв з положення, яке не є правильним положенням. Наприклад, гравець:
a. Здійснив кидок з ті-зони, яка не була вірною для лунки; або,
b. Здійснив кидок з іншого положення, яке було встановлене кинутим диском; або,
c. Здійснив кидок з положення поза зоною, ніби воно було в межах ігрової зони; або,
d. Здійснив кидок з положення, позначеного диском від попереднього кидка, який не подолав мандаторі з потрібної сторони; або,
е. Кидав диск з зони відступу, ніби це не була зона відступу.
Якщо після помилкового кидка не було зроблено жодного наступного кидка, цей кидок не враховується. Гравець грає з правильного місця і отримує один штрафний кидок за помилкову гру. Якщо після помилкового кидка було зроблено додатковий кидок, гравець продовжує гру та отримує два штрафні кидки за помилкову гру.
2. Помилкова ціль. Гравець завершив лунку, попавши в ціль, яка не була правильною для лунки. Якщо наступного кидка не була зроблено, гра продовжується з отриманого положення. Якщо ціллю є кошик, тоді диск знаходиться над ігровою поверхнею, і гра триває відповідно до 805.01.C. Якщо гравець зробив перший кидок на наступній лунці, два штрафні кидки додаються до рахунку за неправильно зіграну лунку.
3. Не завершення лунки. Гравець закінчив раунд або почав грати наступну лунку, не завершивши попередню. Рахунок за неправильно зіграну лунку — це кількість зроблених кидків плюс один за завершення лунки плюс два штрафні кидки за неправильну гру. Навмисне не завершення лунки означає дискваліфікацію зі змагань.
4. Непослідовна гра. Гравець завершив гру на лунці в неправильному порядку. Гравець повинен продовжити проходити відрізки в необхідному порядку. Незалежно від кількості лунок, зіграних у неправильному порядку протягом раунду, до загального результату гравця за помилкову гру додається два штрафні кидки. Результати для всіх завершених лунок залишаються.
5. Відсутній. Якщо гравець не присутній на початку раунду для призначеної йому групи, гравець вважається відсутнім і не грає лунку. Гравець також вважається відсутнім, якщо гравець не грав на попередній лунці і не присутній, коли його група готова почати гру на лунці. Відсутній гравець отримує пар плюс чотири кидки за кожну пропущену лунку. Пар визначається Директором.
6. Загублений. Якщо гравець був присутній у групі і тепер відсутній, коли настала його черга кидати, гравцеві дається 30 секунд, щоб знову приєднатися до групи. Якщо гравець залишається відсутнім протягом цього часу, тоді гравець вважається відсутнім на лунці та отримує оцінку пар плюс чотири кидки за лунку. Виняток із цього правила див. у 802.03.C.
7. Пропущена лунка. Раунд завершено, і гравець пропустив одну або більше лунок. Гравець отримує оцінку пар плюс чотири кидки за кожну незіграну лунку.
8. Невірна лунка. Гравець завершив лунку, яка не є частиною курсу для цього раунду, замість лунки, яка є частиною курсу для цього раунду. Два кидки додаються до рахунку гравця за лунку.
9. Додаткова лунка. Гравець завершив лунку, яка не є частиною курсу для цього раунду. Два пенальті додаються до загального результату гравця. Кидки, зроблені на додатковій лунці, не зараховуються.
10. Неправильна стартова група. Гравець почав гру в групі, відмінній від тієї, до якої він був призначений. Гравець повинен знайти свою групу, щоб почати гру. Будь-які кидки, зроблені гравцем з неправильної групи, не враховуються. Гравець має отримати штрафні кидки за відсутність у призначеній групі.
11. Неправильна початкова лунка. Група почала гру на лунці, відмінній від тієї, на яку вони були призначені. Якщо будь-який гравець у групі робить більше одного кидка на лунці, вся група неправильно зіграла лунку. Група завершує лунку, і кожен гравець додає два штрафні кидки до свого рахунку за лунку. В іншому випадку гравці, які зробили один кидок, отримують по одному штрафному кидку, а неправильно виконаний кидок не враховується. Потім група переходить до правильної лунки, щоб почати свій раунд.

812 Ввічливість

A. Гравець не повинен:
1. Кидати, якщо кидок може когось поранити або відволікти іншого гравця; або,
2. Кидати поза чергою без згоди або якщо це вплине на іншого гравця; або,
3. Робити відволікаючі або неспортивні дії, такі як:
a. Кричати (якщо не попереджають когось, хто ризикує бути враженим диском),
b. Лаятись
c. Бити, копати, кидати обладнання парку, курсу або гравця,
d. Переміщатися або розмовляти під час кидка іншого гравця,
e. Просуватись вперед перед тим, як гравець який найдалі від цілі здійснив свій кидок; або,
4. Залишайти обладнання там, де воно може відволікати інших гравців або заважати кинутому диску; або,
5. Смітити, в тому числі недопалки; або,
6. Допускати їхньому диму заважати іншим гравцям.
B. Гравець повинен:
1. Виконувати дії, передбачені правилами, зокрема:
a. Допомогти в пошуку загубленого диска; і,
b. Переміщувати обладнання за запитом; і,
c. Правильно вести рахунок.
2. Спостерігати, як інші учасники групи кидають, щоб переконатися в дотриманні правил і допомогти знайти диски.
C. Гравець отримує попередження за перше порушення будь-якого правила ввічливості. Кожне наступне порушення будь-якого правила ввічливості цим гравцем у тому ж раунді тягне за собою один штрафний кидок. Порушення принципу ввічливості може бути заявлено або підтверджено будь-яким гравцем або офіційною особою. Повторні порушення принципів ввічливості можуть призвести до дискваліфікації Директором.

813 Обладнання

813.01 Нелегальний диск
A. Диски, які використовуються в грі, мають бути схвалені PDGA та відповідати всім умовам, викладеним у технічних стандартах PDGA. Щоб переглянути список затверджених дисків, див. https://pdga.com/technical-standards/equipment-certification/discs
B. Модифікації диска які дозволені після виробництва:
1. Знос від використання під час гри;
2. Помірне шліфування для усунення зносу або невеликих дефектів формування;
3. Позначення фарбою або перманентним маркером.
C. Інші модифікації диска після виробництва роблять диск нелегальним, включаючи, але не обмежуючись:
1. Модифікація диска таким чином, що змінює його початкові льотні характеристики;
2. Надмірне шліфування диска;
3. Тиснення, різьблення або гравіювання диска;
4. Додавання матеріалу помітної товщини, наприклад фарби.
5. Навмисне деформування диска таким чином, щоб він не мав круглої конфігурації, схожої на блюдце.
D. Якщо Директор оголосив гру вночі або в сніг, гравцям дозволяється додавати матеріал або пристрій, щоб допомогти знайти диск.
E. Диск, тріснутий або з діркою, є нелегальним.
F. Диск, який ставиться під сумнів іншим гравцем або Офіційною особою, вважається нелегальним, якщо його згодом не схвалить Директор.
G. Гравець, який кидає нелегальний диск під час гри, отримує два штрафні кидки. Гравець, який неодноразово кидає нелегальний диск, може бути дискваліфікований відповідно до Розділу 3.03 Посібника зі змагань PDGA.
H. Усі диски, що використовуються під час гри, за винятком міні-дисків-маркерів, повинні мати ідентифікаційне маркування. Гравець отримує попередження за перший кидок немаркованого диска. Гравець отримує один штрафний кидок за кожен наступний кидок немаркованого диска.

813.02 Нелегальний пристрій
A. Гравець не повинен використовувати будь-які пристрої, які безпосередньо допомагають у виконанні кидка.
B. Забороняється розміщувати предмети як засіб орієнтування.
C. Пристрої, які зменшують або контролюють тертя шкіри (такі як рукавички, стрічки, бинти або марля), предмети, що наносяться на шкіру для покращення зчеплення (такі як тальк, крейда, пил або бруд) та медичні вироби (такі як бандаж або ортези на коліно) є дозволені.
D. Такий предмет, як рушник або подушечка, можна покласти під точку опори, якщо його товщина в стиснутому стані не перевищує один сантиметр.
E. Пристрій, який ставиться під сумнів іншим гравцем або Офіційною особою, вважається нелегальним, якщо його згодом не схвалить Директор.
F. Гравець отримує два штрафні кидки, якщо в будь-який момент протягом раунду помічено використання недозволеного пристрою. Гравець, який неодноразово використовує заборонений пристрій, може бути дискваліфікований відповідно до Розділу 3.03 Посібника зі змагань PDGA.

 

Додаток А: Матч-плей

A.01 Загальні положення
A. У грі матч-плей пара гравців змагається один проти одного, намагаючись виграти кожну лунку протягом раунду. Гравець, який виграє більше лунок, виграє матч.
B. Слід використовувати Офіційні правила диск-гольфу (які описують гру за медалі), за винятком випадків, коли вони замінені цими правилами.
C. Пара суперників грає в групі принаймні з однією іншою парою або офіційною особою.

A.02 Порядок гри
A. Порядок першості для пар суперників в одній групі відповідає порядку в картці результатів.
B. У кожній парі суперників гравець, зазначений першим у картці результатів, кидає першим у першу лунку. На всіх наступних лунках першим кидає гравець, який виграв попередню лунку. Нічия не змінює порядок кидків.

A.03 Штрафні санкції
A. Лише суперник гравця може оголосити про порушення гравця. Будь-який гравець у групі або офіційна особа може підтвердити оголошення.
B. Штрафи та попередження, зроблені між лунками, застосовуються до наступної лунки.
A.04 Очки
A. Очки під час матчу реєструються залежно від того, який гравець виграв більше лунок у будь-який момент. Матч починається з рівного рахунку внічию. По ходу матчу гравець, який виграв більше лунок, випереджає гравця на таку ж кількість лунок; його опонент відстає на таку ж кількість лунок.
B. Гравець виграє лунку, виконавши меншу кількістю кидків, ніж його суперник. Гравець, який виграв лунку, отримує 1 бал. Інший гравець не отримує балів, що може бути позначено тире. Якщо два гравці завершують лунку з однаковою кількістю кидків, жоден гравець не отримує очок.
C. Гравець може запитати свого суперника, скільки кидків він зробив на поточній лунці. Гравець, який неправдиво повідомляє це число, втрачає лунку.

A.05 Поступка
A. Гравець може поступитися в матчі в будь-який час до завершення матчу. Суперник виграє матч.
B. Гравець може поступитися лункою в будь-який час до того, як обидва гравці завершать лунку. Суперник виграє лунку.
C. Гравець може пропустити наступний кидок свого суперника. Кидок вважається завершенням лунки.
D. Пара гравців може домовитися розділити пополам розіграну лунку.
E. У поступці не може бути відмовлено або анульовано.

A.06 Перемога в матчі
A. Коли гравець пройшов більше лунок, ніж залишилося грати, цей гравець виграв матч.
B. Якщо наприкінці раунду пара гравців має однаковий рахунок, матч вважається нічийним. Директор вирішує, чи потрібно та яким чином розігрувати нічиї.

 

Додаток B: Даблз та Командна гра

B.01 Загальні положення
A. Парна команда складається з двох гравців. Можливі альтернативні формати з різними розмірами команди, які можна екстраполювати з цих правил.
B. Слід використовувати Офіційні правила диск-гольфу, за винятком випадків, коли вони замінені цими правилами.

B.02 Порядок гри
A. Порядок кидків для першої лунки — це порядок, у якому команди вказані в картці (картках) результатів. Порядок кидків на всіх наступних лунках визначається оцінками на попередній лунці, так що команда з найменшим рахунком кидає першою і так далі. Нічия не змінює порядок кидків.
B. Після того, як усі команди знайдуть місце, окрім ті-зони, команда, диск якої знаходиться найдальше від цілі, стає наступною в порядку кидка.
C. Члени команди, які кидають з одного місця, можуть кидати в будь-якому порядку.

B.03 Штрафи
A. Покарання за кидок застосовуються лише до члена команди, який виконав кидок. Усі інші попередження та штрафи нараховуються команді в цілому та зараховуються команді незалежно від формату.
B. Будь-який кидок, який не може покращити рахунок команди, є додатковим кидком. Команда, член якої зробив додатковий кидок, отримує попередження за перше порушення та штрафний кидок за кожне наступне порушення будь-яким членом команди.

B.04 Положення
A. У форматах, де обидва учасники команди кидають з одного місця, член команди, який виконує кидок з місця, відмінного від того, яким грав перший учасник, який кинув, отримує один штрафний кидок за неправильну гру.
B. Положення, якe грають обидва члени команди, повинна бути позначена одним і тим же маркерним диском. Невиконання цього є порушенням маркування.
C. Якщо положення, яке грають обидва члени команди, з будь-якої причини переміщується, обидва учасники повинні грати з переміщеного положення.

B.05 Формати
A. Найкращий кидок
Обидва члени команди виконують кидок із ті-зони. Потім команда вибирає, з якої з двох позицій грати для наступного кидка. Обидва члени команди кидають кидки з отриманого положення, і команда знову вибирає, з якої з двох позицій грати, і так далі.
Команда завершує лунку, коли будь-який із членів команди завершує лунку.
Рахунок для команди на лунці – це кількість кидків, які були зіграні, плюс будь-які штрафні кидки.
Якщо команда бере кинутий диск до того, як положення було вибране або позначено маркерним диском, команда не може вибрати цей кидок. Якщо команда забирає обидва кинуті диски без позначення положення, другий диск, який було підібрано, повертається на оригінальне місце за узгодження групи і команда повинна грати з отриманого положення.
Якщо один член команди відсутній, запізнюється або припиняє гру, інший член команди може грати, але кидки не виконуються від імені відсутнього члена команди. Член команди, який запізнився, може приєднатися до гри лише між лунками.

B. Модифікований найкращий кидок
1. Модифікований найкращий кидок — це те ж саме, що найкращий кидок, з наступною різницею: Директор може встановити обмеження на те, коли команда може використовувати кидок кожного члена. Команда отримує два штрафні кидки кожного разу, коли цей ліміт перевищено.

C. Найгірший кидок
1. Обидва члени команди виконують кидок із ті-зони. Потім суперники команди обирають, з якої з двох позицій команда гратиме, з метою максимізації результатів команди на лунці. Обидва учасники команд виконують кидки з отриманого положення, а їхні суперники знову вибирають, з якої з отриманих позицій буде грати команда і так далі.
2. Команда завершує лунку, коли всі члени команди завершують лунку з одного положення.
3. Рахунок для команди на лунці – це кількість кидків які були зіграні, плюс будь-які штрафні кидки.
4. Якщо команда підбирає або позначає кинутий диск до того, як їхні суперники вибрали положення, диск повертається на початкове місце, за погодження групою. Потім опоненти вибирають між отриманим положенням переміщеного диска, положенням іншого диска та попереднім положенням як положенням для переміщеного диска.
5. Якщо опоненти обирають явно сприятливе положення, вони можуть бути дискваліфіковані Директором.
6. Якщо член команди відсутній, запізнився, відмовився від участі або був дискваліфікований, команда дискваліфікується.

D. Жорсткий кидок
1. Жорсткий кидок — це те ж саме, що й найгірший кидок, з наступним варіантом: команда завершує лунку, коли будь-який член команди завершує лунку.

E. Альтернативний кидок
1. Команда обирає, хто з учасників зробить перший кидок у першу лунку. Потім кожен член команди виконує кидок із положення, отриманого в результаті кидка попереднього члена команди, і так далі.
2. Команда завершує лунку, коли будь-який із членів команди завершує лунку.
3. Рахунок для команди на лунці – це кількість кидків цієї команди плюс будь-які штрафні кидки.
4. Кидок, здійснений неправильним членом команди, вважається неправильною грою і передбачає один штрафний кидок. Кидок не враховується, і кидає правильний член команди. Якщо додатковий кидок був зроблений після того, як кинув неправильний член команди, команда отримує два штрафні кидки, і гра продовжується.
5. Для будь-якого повторного кидка з того самого положення той самий гравець повинен здійснювати повторний кидок.
6. Команда отримує оцінку пар плюс чотири за будь-яку лунку, пропущену запізнілим або відсутнім членом команди. Якщо будь-який член команди знімається або дискваліфікований, команда дискваліфікується.

F. Модифікований альтернативний кидок
1. Модифікований альтернативний кидок — це те ж саме, що й альтернативний кидок, з наступною варіацією: Директор може визначити, хто з членів команди робить перший кидок на кожній лунці.

G. Кращий результат
1. Кожен член команди грає в лунку як окремий гравець.
2. Команда завершує лунку, коли член команди завершує лунку з найменшим потенційним балом для команди.
3. Результат для команди на лунці – це найнижчий результат на лунці будь-якого члена команди, включаючи будь-які штрафні кидки, виконані цим гравцем, плюс будь-які командні штрафні кидки.

H. Кращий результат Альтернативний кидок
1. Кожен член команди виконує кидок із ті-зони, що починає дві послідовності альтернативного кидка.
2. Команда завершує лунку, коли будь-яка послідовність альтернативного кидка завершує лунку з найменшим потенційним балом для команди.
3. Оцінка для команди на лунці є нижчою з оцінок за дві послідовності альтернативних кидків, включаючи будь-які штрафні кидки, виконані під час цієї послідовності, плюс будь-які командні штрафні кидки.

 

Додаток C: Ресурси

Офіційні правила диск-гольфу

Правила Q&A

Посібник зі змагань для диск-гольф турнірів

Карта каталог курсів PDGA

Технічні стандарти

Інформація та ресурси Директора турніру

 

Додаток D: Одиниці виміру

Усі вимірювання, наведені в правилах, наведені в метричних одиницях. За відсутності метричного вимірювального пристрою слід використовувати такі еквіваленти одиниць вимірювання в американській системі вимірювання:
Метрична Система    –  Англійська Система
10 метрів                    –   32 фути 10 дюймів
3 метри                       –   9 футів 10 дюймів
2 метри                       –   6 футів 7 дюймів
1 метр                         –   3 фути 3 дюйми
30 сантиметрів           –   1 фут
20 сантиметрів           –   8 дюймів
1 сантиметр                –   1/2 дюйма