Правила Диск-Гольфу

Правила Диск-Гольфу

Затверджені Асоціацією Диск-Гольфу України

Редакція №1 від 2016

Ціль гри

Ціллю гри в диск-гольфі є подолання відрізків поля для гри в диск-гольф (Поля) від початку до кінця з найменшою кількістю кидків диску. Гравець, який проходить відповідний раунд/раунди з найменшою кількістю кидків, включаючи штрафні кидки, перемагає. Гра кожного відрізку починається з майданчику-ті і закінчується попаданням диску в Мішень. Після того, як гравець здійснив кидок з майданчику-ті, кожен наступний кидок гравець здійснює з місця зупинки диску. Після завершення відрізку гравець переходить до наступного майданчика-ті, і так до тих пір, доки він не завершить всі відрізки.

Поле для гри в диск-гольф, як правило, містить природні перешкоди у вигляді дерев, а також різноманіття ландшафту. Ці природні перешкоди є частиною гри, і гравець не повинен видозмінювати їх, щоб спростити кидок. Спосіб проходження відрізків поля гравці обирають самостійно. Незалежно від того, де зупинився диск, гравець повинен продовжувати гру від Положення диску, якщо інше не передбачено правилами гри.

Основні визначення

Кидок (Throw): Переданий диску гравцем поступальний рух, результатом якого диск, перемістившись у просторі, опинився в стані спокою, отримавши нове Положення.

В межах ігрової зони (In-bounds): Вся площа ігрової поверхні, яка не визнана поза грою.

Поза грою (Out-of-Bounds): Зона, визначена Директором до початку гри, з якої диск не може бути кинутим, і в межах якої не можна приймати позицію. Лінія Поза грою являє собою вертикальну площину, що проходить знизу доверху. Лінія Поза грою сама є зоною Поза грою. Диск, що знаходиться Поза грою, не вважається втраченим диском.

Група (Group): Згідно правил, гравці, що змагаються, призначені грати разом з метою підтвердження результатів.

Дальній гравець (Away Player): Гравець, чиє положення знаходиться далі інших від мішені.

Директор (Director): Людина, яка відповідає за Турнір чи захід. Термін Директор може бути застосований як до Директора турніру, так і до Директора відповідного Поля для гри в диск-гольф у випадку проведення Турніру чи заходу на декількох Полях.

Дроп-Зона (Drop Zone): Зона на Полі, визначена Директором, з якої здійснюється кидок, коли є можливість грати не з Положення. Кидок з дроп-зони здійснюється таким самим чином, як якби він здійснювався з майданчику. Майданчик-ті може бути дроп-зоною. Дроп-зона є Положенням (Lie).

Закінчити відрізок (Hole-Out): Термін, що означає успішне завершення гри на даному відрізку.

Ігрова поверхня (Playing Surface): Поверхня, зазвичай земля, що здатна витримати гравця, на якій гравець може прийняти позицію. Ігрова поверхня може знаходитись над чи під іншою ігровою поверхнею. Якщо незрозуміло, чи є поверхня ігровою, то це повинен роз’яснити Суддя чи Директор.

Лінія гри (Line of Play): Уявна лінія на ігровій поверхні, що проходить від центру Мішені через центр маркер-диска і далі.

Лінія-ті (Tee Line): Лінія в передній частині майданчика-ті чи лінія між зовнішніми краями двох ті-відміток.

Лоток (Tray): Відкритий приймач, в який диск може впасти чи бути закинутим.

Маркер/Маркер-диск (Marker): Термін, що позначає міні маркер-диск, або кинутий диск, що повністю зупинився, який може бути використаний для відмітки Положення, з якого кидаючий буде виконувати наступний кидок.

Місцеположення (Position): Положення диску після кидка, коли він повністю зупинився.

Міні (Mini): Див. Міні маркер-диск.

Міні маркер-диск (Mini Marker Disc): Спеціальний невеликий диск, що використовується для відмітки Положення (не призначений для кидків).

Мішень (Target): Пристрій, при попаданні в який відбувається завершення відрізку.

Мішень-корзина (Корзина) сконструйована таким чином, щоб вловлювати диски і зазвичай складається з лотка, ланцюгів і підтримки ланцюгів, яка закріплена на штоку. Мішень-об’єкт зазвичай має позначену зону, в яку передбачається попасти.

Полегшення положення (Relief): Умова, при якій гравець має право на зміну Положення чи оточуючого простору (усунення найближчих перешкод) чи переміщення Положення від перешкод, у випадку, коли усунути перешкоди неможливо.

Обов’язкова перешкода (Mandatory): Об’єкт чи об’єкти, які диск повинен оминути певним чином. Обов’язкова перешкода покликана обмежити можливий шлях диска на шляху до мішені.

Відрізок (Hole): Пронумерована частина Поля (Відрізок). Рахунок кожного відрізку записується у відповідне місце в картці гравця.

Пар (Par): Залікове число, визначене Директором, за яке в середньому досвідчений диск-гольфіст, за умови безпомилкової гри, проходить відповідний відрізок за нормальних погодніх умов, що дозволяє завершити відрізок за два кидка з близької відстані до мішені.

Патт (Putt): Будь-який кидок з відстані 10 метрів і менше від задньої частини маркер-диска до основи мішені.

Перекидання (Re-throw): Додатковий кидок, що здійснюється з того ж Положення, замість попереднього кидка з цього Положення.

Майданчик-ті (Teeing Area): Зона початку відрізку, обмежена краями спеціальної поверхні. Якщо спеціальна поверхня відсутня, то майданчиком-ті вважається ігрова поверхня (земля, асфальт) в межах трьох метрів позаду лінії-ті. Майданчик-ті також є Положенням.

Підтримка ланцюгів (Chain Support): Структура, на якій закріплені ланцюги. Як правило, являє собою відбивач в верхній частині Корзини.

Положення (Lie): Положення на поверхні за маркер-диском, на якому гравець, згідно правил, займає позицію для подальшого здійснення кидка. Положення являє собою лінію довжиною 30 сантиметрів, вздовж лінії гри, що починається від заднього краю маркер-диску. Для першого кидка від майданчику-ті весь майданчик-ті є Положенням. Дроп-зона також є Положенням.

Перешкода (Obstacle): Будь-яка особливість поля, яка якось впливає на будь-який аспект гри.

Попередження (Warning): Первинне зауваження гравцю за порушення правил. При попередженні гравцеві роз’яснюється, що при наступних порушеннях того ж правила на протязі даного раунду до його рахунку будуть додані штрафні кидки, згідно правил.

Попереднє положення (Previous Lie): Положення, утворене в результаті попереднього кидка, відмічене маркер-диском, а у випадку, якщо маркер-диск був зміщений – найближче приблизне положення.

Приблизне положення (Approximate Position): Обумовлене учасниками групи положення диска, найбільш близьке до реального місця диска.

Пробний кидок (Practice Throw): Будь-який кидок під час раунду, далі ніж на два метри, який не є Умовним кидком, помилковим кидком чи кидком з порушенням правил позиції, в результаті якого не переміщається Положення.

Випадкова Вода (Casual Water): Зони води, за виключенням тих, які ще до початку гри були визначені Директором як зони поза грою або ті, які до початку гри були визначені Директором як не «Випадкова Вода».

Збори гравців (Players’ Meeting): Зустріч гравців з Директором Турніру чи Суддею Поля до початку змагань, на якій гравці отримують інформацію про регламент турніру, опис поля, і особливих умов під час проведення змагань.

Суддя (Official): Людина, що призначена для винесення рішень стосовно правил під час гри.

Точка опори (Supporting Point): Будь-яка частина тіла гравця, яка торкається ігрової поверхні чи іншого об’єкту, здатного дати опору, в момент випускання диску.

Умовний кидок (Provisional Throw): Додатковий кидок, узгоджений з групою гравців чи Суддею, який є частиною альтернативної серії кидків. Застосовується у випадку незгоди із застосованим правилом або для економії часу. Тільки одна серія кидків зараховується гравцю після вирішення спірної ситуації.

Ланцюги (Chains): Спеціальний вловлюючий елемент мішені-кошика, що призначений направляти диск безпосередньо в лоток мішені-кошика.

Шток (Pole): Центральна труба, яка підтримує решту елементів мішені-кошика.

Штрафний кидок (Penalty Throw): Очко, яке згідно правил, додається до рахунку гравця за порушення правил, в тому числі за переміщення Положення.

Одиниці виміру

Всі вимірювання, згадані в цих Правилах, наводяться в метричній системі. Наступні еквіваленти Англійської системи вимірювання використовуються, коли в наявності не має метричного пристрою для вимірювання. Ні за яких умов гравці чи суддя не можуть використовувати незалежні системи перерахунку.

Метрична Система Англійська Система
10 метрів 32 фути 10 дюймів
5 метрів 16 футів 5 дюймів
3 метри 9 футів 10 дюймів
2 метри 6 футів 6 дюймів
1 метр 3 фути 3 дюйми
30 сантиметрів 11 і ¾ дюйма
15 сантиметрів 5 і ⅞ дюйма
7 сантиметрів 2 і ¾ дюйма
3 сантиметри 1.18 дюйма

Посилання

Правила: pdga.com/rules

Регламент проведення змагань: pdga.com/rules/competition-manual

Довідник полей для диск-гольфу: pdga.com/course-directory

Технічні стандарти: pdga.com/tech-standards

801 Загальні правила

801.01 Застосування правил

 1. Дані правила були розроблені для просування чесної гри для всіх гравців в диск-гольф. При використанні даних правил, гравці повинні застосовувати ті правила, які підходять до конкретної ситуації. Якщо виникає спірне питання, яке не описане в правилах, то рішення повинне прийматись, керуючись принципами справедливості. Логічне продовження близьких за змістом правил чи принципів допоможе вирішити спірну ігрову ситуацію справедливо.
 2. Гравець, що помітив порушення правил іншим гравцем, повинен негайно оголосити про це.
 3. При сумнівах гравці можуть проконсультуватись з Суддею, якщо Судді немає поруч, то вони можуть скористатись Умовним кидком, як описано в пункті 804.06 правил.
 4. Гравцю не виносяться попередження за порушення правил, якщо це не передбачено правилами. Попередження не переносяться на наступні раунди.
 5. Порушення правил, що тягне за собою попередження, може бути оголошено будь-яким членом групи чи Суддею. Всі члени групи повинні бути проінформовані про це, а попередження занесено в картку гравця.
 6. Порушення правил, що тягне за собою штрафні кидки, може бути оголошено будь-яким членом групи чи Суддею. Якщо гравець оголосив про порушення, то потрібно підтвердження хоча б ще одного гравця групи, для визнання такого порушення.
 7. Якщо інше не обумовлено, всі рішення, що приймаються групою, повинні бути підтримані більшістю гравців групи або підтверджені Суддею.
 8. Під час кидка чи дії, при яких порушується більше одного правила, застосовується більш суворе покарання, а якщо вони є рівними, застосовується те, що здійснилось раніше.

801.2 Диски, що використовуються в грі

 1. Диски, що використовуються в грі, повинні відповідати вимогам, встановленим в Документації Технічних Стандартів ПАДГ (Професійна Асоціація Диск-Гольфу)
 2. Не допускається грати диском із внесеними змінами, що впливають на його літаючі характеристики, що не передбачені виробником. При цьому допускається природне зношування диску, а також легке шліфування виробничих дефектів. Дуже стерті диски або диски, пофарбовані шаром фарби помітної товщини недопустимі до використання.
 3. Використання диска, на якому присутні тріщини чи перфорація, недопустиме.
 4. Диск, який викликає сумніви у гравця чи Судді вважається забороненим, поки інше не погодить Директор.
 5. Гравець, який під час гри кине заборонений диск, карається двома штрафними кидками, без попередження. Гравець, який повторно використовує заборонений диск під час змагань, може бути дискваліфікованим, згідно розділу 3.3 Керівництва по проведенню змагань.
 6. Всі диски, що використовуються в грі, за виключенням міні дисків, повинні бути унікально підписані чорнилом, маркером або барвником. Гравець отримує попередження при першому випадку використання непідписаного диску. Після попередження кожен кидок непоміченого диску карається одним штрафним кидком.

801.03 Допоміжні засоби

А. Під час раунду гравець не повинен використовувати жодних засобів, що допомагають виконати кидок. Виключення становлять засоби, які допомагають запобігти натиранню шкіри (рукавички, пластир, еластичний бинт, марля, еластичні налокітники та наколінники). Використання предметів, що полегшують визначений напрям, не допускається. Використання підкладок на Положенні, таких як рушник, допускається, якщо їх товщина не перевищує одного сантиметру в стиснутому вигляді.

 1. Предмет, який викликає сумніви у гравця чи Судді вважається недопустимим, доки інше не погодить Директор.
 2. Гравець отримує два штрафних кидка без попередження, якщо в будь-який час раунду буде помічений за використанням допоміжних засобів. Гравець, який повторно буде помічений за використанням допоміжних засобів під час змагань, може бути дискваліфікованим, згідно розділу 3.3 Керівництва по проведенню змагань.

801.4 Етикет і правила поведінки

 1. Гравець не повинен здійснювати кидок до тих пір, доки не буде абсолютно впевненим у тому, що кинутий ним диск не створить перешкод іншому гравцеві, і його кидок не буде становитиме небезпеки для будь-кого з присутніх.
 2. Гравці повинні слідкувати за кидками інших учасників групи, з метою надання допомоги по знаходженню втрачених дисків і для дотримання правил всіма присутніми.
 3. Гравці повинні утриматись від будь-якого роду відволікаючих звуків, а також від будь-яких потенційних візуальних перешкод кидаючому. Приклади нечемної поведінки: вигуки, лайка, фрістайлинг, агресивні дії щодо обладнання, кидки позачергово, кидання або копання сумок, кидання маркерів, просування по відрізку вперед Дальнього гравця. Однак, крик, що попереджає будь-кого про небезпеку, не є порушенням етикету.
 4. Відмова виконувати дії, що передбачені правилами, такі як допомога в пошуку втраченого диска, переміщення ігрового інвентарю чи особистих речей, що заважають іншим гравцям, несумлінне ведення рахунку, є порушенням правил етикету.
 5. Розкидання сміття є порушенням правил етикету.
 6. Правила етикету зобов’язують гравців, що палять, не заважати оточуючим. Викидання недопалка на землю вважається порушенням правил.
 7. Гравець, що порушив правила етикету може бути попереджений будь-яким гравцем, навіть з іншої групи або Суддею. За кожне наступне порушення правил етикету на протязі даного раунду гравцю додається один штрафний кидок. Багаторазове порушення правил етикету загрожує дискваліфікацією гравця згідно розділу 3.3 Керівництва по проведенню змагань.

801.05 Порядок гри

 1. Черговість кидків з майданчику-ті на початковому відрізку визначається порядком, у якому гравці перераховані в залікових картках.
 2. Порядок гравців на кожному наступному відрізку визначається таким чином, що гравці з найменшими результатами на попередньому відрізку грають першими. Якщо результати рівні, то розглядаються всі попередні результати до тих пір, доки порядок кидків не буде визначеним.
 3. Після того, як всі гравці здійснили кидки з майданчику-ті, першим здійснює свій наступний кидок Дальній гравець – той, чий диск знаходиться найдалі від Мішені. За таким принципом гра продовжується, доки всі гравці не закінчать відрізок.
 4. Для підтримання темпу гри, гравець, що знаходиться ближче до Мішені ніж Дальній гравець, може грати позачергово за згодою Дальнього гравця.
 5. Під час турніру, групи не можуть обганяти один одного крім тих випадків, коли у відповідності до правил або за вказівкою Директора група, що йде попереду, повинна відійти в сторону.
 6. Кидки позачергово є порушенням правил етикету.

801.6 Пробні кидки

 1. Пробний кидок, здійснений під час раунду, карається додаванням одного штрафного кидка до результату гравця.

802 Основні правила гри

802.01 Початковий кидок

 1. На кожному відрізку гра починається з кидка, який гравець виконує з майданчика-ті. В момент випуску диску (коли диск покидає руку) хоча б одна точка опори гравця повинна перебувати в зіткненні з поверхнею Майданчика-ті, і всі точки опори повинні знаходитись всередині Майданчика-ті. Точка опори за межами майданчика-ті дозволяється при умові, що це відбувається до чи після, але не в момент випуску диска з руки.
 2. Будь-який контакт точки опори з поверхнею за межами майданчика-ті в момент випуску диска з руки є заступом і вважається порушенням згідно пунктів E та F розділу 803.04 Правил.

802.2 Позиціонування

 1. Місцезнаходження кинутого диску визначається положенням, в якому він вперше прийшов в стан спокою.
 2. Диск визнається таким, що знаходиться в стані спокою, там, де він перестав рухатись від імпульсу, заданого кидком. Диск у воді або в листі буде вважатись таким, що знаходиться в стані спокою тоді, коли він рухається тільки завдяки руху листя, води чи вітру.
 3. Якщо диск прийшов в стан спокою над чи під ігровою поверхнею, то його Положення буде встановлено безпосередньо над чи під диском.
 4. Якщо кинутий диск розлетиться на шматки, то найбільший шматок буде вважатись кинутим диском.
 5. Якщо кинутий диск був зрушений після того, як він вперше прийшов в стан спокою в межах ігрової зони, то він повинен бути переміщений назад на своє приблизне місцезнаходження. Якщо ж він прийшов в стан спокою за межами ігрового поля, то він не повинен переміщуватись, і всі подальші дії з диском здійснюються ґрунтуючись на тому, в якому місці він прийшов у стан спокою.

802.03 Визначення положення

 1. Місце зупинки кинутого диску на ігровій поверхні в межах ігрової зони відмічає його Положення.
 2. Також Положення можна відмітити міні маркер-диском, замінивши ним кинутий диск таким чином, щоб міні маркер торкався переднього краю кинутого диска на лінії гри, після чого кинутий диск можна прибрати.
 3. Гравець зобов’язаний відмічати Положення міні маркером тільки у випадках, які описані Правилами. До таких випадків відносяться:
 1. Відмітка приблизного Положення;
 2. Відмітка над чи під ігровою поверхнею (див. 802.02.С);
 3. Переміщення Положення в межах одного метру від зони поза грою (див. 802.03.D);
 4. Переміщення положення при відступі (див. 803.01).
 5. Якщо диск зупинився в межах ігрової зони ближче одного метру від лінії поза грою, то Положення може бути переміщено в межах одного метру від лінії поза грою по уявній прямій, що проходить через центр диска перпендикулярно лінії поза грою, навіть у випадку, якщо Положення виявляється переміщеним ближче до мішені. Для цілей позначки Положення лінія поза грою є вертикальною площиною.
 6. Якщо перешкода заважає гравцеві прийняти правильну позицію за маркер-диском, він може замість цього відмітити Положення міні маркер-диском безпосередньо за перешкодою на лінії гри.
 7. Маркер-диск, який перемістили до здійснення наступного кидка, повинен бути повернений на своє початкове місцезнаходження, щоб відзначити приблизне Положення.
 8. За перше порушення правила позначення Положення гравець отримує попередження. За кожне наступне порушення цього правила під час раунду, гравець отримує один штрафний кидок до свого рахунку.

802.4 Виконання кидка з позиції

 1. Гравець для кидка повинен вибрати таку позицію, яка призведе до найменшого руху будь-яких предметів, які є невід’ємною частиною Поля. Після того, як гравець прийняв позицію, він не може рухати ці предмети, щоб звільнити собі простір для здійснення кидка. Допускається, що гравець може випадково зачепити такі предмети під час виконання кидка.
 2. В момент випуску диска з руки, гравець повинен:
 1. Мати хоча б одну точку опори на Положенні;
 2. Не встановлювати точки опори ближче до Мішені, ніж задній край маркер-диску;
 3. Мати всі точки опори в межах ігрової зони.
 4. Заступ за маркер-диск дозволяється тільки після випуску диска з руки, за виключенням Патта.
 5. Паттом вважається кидок з відстані 10 і менше метрів до Мішені, рахуючи від заднього краю маркер-диску до основи Мішені. Продовження руху після Патту, при якому будь-яка точка опори гравця торкнеться ігрової поверхні ближче до Мішені, ніж задній край маркер-диску, є порушенням правил позиції. Після здійснення кидка Гравець повинен продемонструвати повний контроль і баланс перш ніж просуватись до Мішені.
 6. За перше порушення правила позиції гравець отримує попередження. За кожне наступне порушення цього правила під час раунду, гравець отримує один штрафний кидок до свого рахунку.
 7. Кидок з порушенням позиції не зараховується. Перекидання здійснюється з того ж Положення, не чекаючи чергових кидків інших гравців групи.

802.05 Закінчення відрізку

 1. Мішень-кошик: Для того, щоб завершити відрізок, гравець повинен випустити диск з руки і той повинен прийти в стан спокою в ланцюгах чи в лотку Мішені-кошика (в тому числі застрягти всередині лотка або повиснути в ланцюгах Мішені-кошика), виключаючи диск, що лежить або висить на верхній частині Мішені-кошика.
 2. Мішень-об’єкт: Для того щоб завершити відрізок гравець повинен випустити диск з руки, і той має торкнутись відміченої частини мішені визначеним Директором способом.

803 Місце кидка

803.01 Перешкоди та відступи

 1. Перешкоди позиції або руху при кидку: Гравцеві не дозволяється рухати жодні предмети і/або їх частини на полі, за винятком природних предметів біля позиції гравця, як описано нижче. Не можна полегшувати своє положення, рухаючи обладнання парку (знаки, сміттєві баки, столи для пікніка), які є частиною поля. Гравцеві дозволяється попросити інших людей відійти в сторону і/або прибрати свої речі з лінії гри, у тому числі, якщо вони заважають прийняти позицію.
 2. Природні перешкоди: Гравець може змінити своє місцезнаходження тільки при наявності перешкод, які знаходяться на або позаду Положення: випадкова вода, опале листя чи сміття, зламані гілки, повністю відірвані від стовбура дерева, траспортні засоби, небезпечні комахи чи звірі, обладнання інших гравців, глядачі, або будь-який інший предмет чи зона, визначена Директором до початку раунду. Щоб зробити це, гравець відсуває перешкоди, якщо це можливо, якщо ж ні – він робить відступ, переміщаючи Положення на найближче можливе місце, яке не ближче до кошика, на лінії гри, і не далі ніж на 5 метрів від початкового Положення, якщо інше не обумовлено Директором до початку гри.
 3. Майданчик-ті та інше обладнання Поля завжди можна очищати від перешкод.
 4. Гравець отримує один штрафний кидок до свого рахунку, без попередження, за порушення правила перешкод і відступів.
 5. Гравець, який навмисно пошкодив будь-що на полі, отримує два штрафних кидки до свого рахунку без попередження. Гравець також може бути дискваліфікований згідно розділу 3.3 Керівництва по проведенню змагань.

803.2 Право на відступ або перекидання

 1. Право на відступ. Гравець може в будь-який момент часу скористатись правом на відступ. Положення переміщається на нове місце на лінії гри не ближче до кошика. До рахунку гравця додається один штрафний кидок.
 2. Право на перекидання. Гравець може в будь-який момент часу скористатись правом на перекидання з попереднього Положення. Попередній кидок і один штрафний кидок додається до рахунку гравця.

803.03 Помилкова гра

 1. Гравці несуть відповідальність за коректне проходження Поля. До початку гри гравці повинні відвідати збори гравців і дізнатись про всі спеціальні умови, якщо такі є на полі, включаючи додаткові мішені, альтернативні майданчики-ті, змінене розташування мішеней, зони Поза грою, Обов’язкові перешкоди, розташування дроп-зон.
 2. Помилкова гра відбувається в тих випадках, коли гравцю не вдалось завершити всі відрізки вірно в потрібному порядку або ж, якщо кидок здійснювався з невірного Положення.
 3. В тих випадках, коли правила Помилкової гри по-різному впливають на учасників групи, гравці групи повинні залишатись разом, щоб переконатись, що всі правила виконуються.
 4. У випадках, коли факт Помилкової гри виявляється після того, як гравець здав свою картку, перегравання не допускається, і гравець отримує два штрафних кидки за помилкову гру.
 5. Помилкова гра не є порушенням правила позиції і не є пробним кидком.
 6. Гравець, який навмисно веде помилкову гру, щоб отримати перевагу, карається згідно розділу 3.3 Керівництва по проведенню змагань.
 7. Різновиди помилкової гри
 8. Невірне Положення. Коли гравець:
 9. Здійснив кидок не з того майданчика-ті;

або, b. Здійснив кидок з Положення, не позначеного своїм диском;

або, c. Здійснив кидок з Положення поза грою, як з Положення в межах ігрової зони;

або, d. Здійснив кидок з Положення, позначеного диском від попереднього кидка, який не подолав обов’язкової перешкоди з потрібної сторони.

Якщо після здійснення помилкового кидка, гравець не здійснював наступні кидки, то гравець відновлює гру з вірного Положення, і до його результату додається один штрафний кидок, сам помилковий кидок також враховується в результаті. Якщо ж він вже встиг здійснити кидок/кидки, то просто продовжує гру з поточного положення, але до його рахунку додається два штрафних кидки.

 1. Помилкова мішень. Гравець закінчив відрізок, влучив у мішень, яка не призначена для даного відрізку. Якщо не було здійснено наступних кидків, то гравець здійснює свій наступний кидок з відповідного Положення. Якщо мішень, в яку він влучив, є Мішенню-кошиком, то він керується правилом 802.02.C. Якщо гравець встиг почати гру на наступному відрізку, здійснивши кидок з майданчику-ті в сторону мішені наступного відрізку, то він отримує два штрафних кидки до свого рахунку.
 2. Не завершення відрізку. Гравець, що не завершив попередній відрізок, здійснив кидок з майданчика-ті. Його рахунок за не завершення попереднього відрізку буде дорівнювати кількості фактично зроблених кидків плюс ще один кидок за попадання в кошик плюс два штрафних кидка. Він не зобов’язаний фізично закінчувати той відрізок. Навмисне не завершення відрізку загрожує дискваліфікацією.
 3. Непослідовна гра. Гравець закінчив відрізок в невірному порядку. Гравець повинен продовжити проходити відрізки в необхідному порядку. Незалежно від кількості пропущених або зіграних в невірному порядку мішеней, до рахунку гравця додається два штрафних кидки, ті мішені, у які він влучив, не переграються.
 4. Пропущений відрізок, через запізнення. Гравець не зміг зіграти на відрізку через запізнення. Гравцеві записується до результату пар плюс чотири за кожен пропущений відрізок. Див. розділ 1.5 В. Керівництва по проведенню змагань.
 5. Пропущений відрізок. Раунд закінчився, але гравець знехтував будь-який відрізком. Підрахунок очок такий же, як і в п.5. Пропущений відрізок, через запізнення.
 6. Невірний відрізок. Гравець завершив відрізок, який не є частиною поля для даного раунду, замість відрізка, який є його частиною. Відрізок вважається зіграним, і два штрафних кидки додаються до рахунку гравця.
 7. Додатковий відрізок. Гравець завершив відрізок, який не є частиною поля для даного раунду. Два штрафних кидки додається до рахунку гравця, рахунок додаткового відрізку не враховується.

804 Кидок

804.01 Затягування часу

 1. Гравцю дається 30 секунд на виконання кидку після того як:
 2. Попередній гравець завершив кидок; і
 3. У гравця була достатня кількість часу для того, щоб дістатись до диску; і
 4. Ігрова зона звільнена від перешкод, що викликані сторонньою силою.
 5. Гравцеві виноситься попередження за перший випадок затягування часу. За кожне наступне порушення правила затягування часу на протязі раунду, до рахунку гравця додається один штрафний кидок.

804.02 Обов’язкові перешкоди

 1. Обов’язкові перешкоди обмежують свободу траєкторії польоту диску. Диск повинен пролетіти з потрібної сторони обов’язкової перешкоди перед завершенням відрізку. Диск вважається таким, що подолав обов’язкову перешкоди, якщо він пролетів з потрібної сторони і зупинився повністю за лінією обов’язкової перешкоди.
 2. Лінія обов’язкової перешкоди – це лінія, позначена Директором або дизайнером поля, за якою визначається, чи подолав диск обов’язкову перешкоду
 3. Якщо лінія не позначена, то лінією обов’язкової перешкоди вважається пряма, перпендикулярна лінії, що з’єднує обов’язкову перешкоду з попередньою обов’язковою перешкодою або, якщо такої немає, з майданчиком-ті.
 4. У випадку, якщо зустрічається подвійна обов’язкова перешкода, коли лінія не позначена, лінією обов’язкової перешкоди є пряма лінія, що з’єднує обидві перешкоди і яка продовжується між ними в обох напрямках.
 5. Вважається, що гравець не подолав обов’язкову перешкоду, якщо диск пройшов перешкоду з невірної сторони і зупинився повністю за лінією обов’язкової перешкоди.
 6. За кожен кидок, при якому перешкоду не було подолано, гравець отримує один штрафний кидок до свого рахунку. Наступний кидок необхідно виконувати з дроп-зони, яка передбачена для кожної перешкоди відповідно.
 7. Якщо не передбачено дроп-зони, то гравець здійснює кидок з попереднього Положення.
 8. Якщо подолавши обов’язкову перешкоду, гравець здійснює наступний кидок з правильної сторони обов’язкової перешкоди, але в зворотньому напрямку, то вважається, що гравець повинен знову пройти обов’язкову перешкоду. Лінія, що з’єднує всі правильні Положення диску на відрізку, повинна проходити з правильної сторони обов’язкових перешкод на цьому відрізку.
 9. Найближча не пройдена обов’язкова перешкода вважається Мішенню з точки зору застосованих до неї правил, пов’язаних з позначенням положення, позицією, перешкодами і відступами в тому випадку, якщо лінія гри не пересікає лінію цієї обов’язкової перешкоди з правильної сторони.

804.03 Стороння сила

 1. Якщо кинутий диск потрапив у людину чи тварину, то гра продовжується з місця повної зупинку диску.
 2. Кинутий диск, який спеціально відбили чи спіймали повинен бути переміщений на приблизне місце розташування в місці контакту.
 3. Кинутий диск, який перемістили після того, як він прийшов до стану спокою, повинен бути розміщений на приблизне місцезнаходження (див. 802.02.E). Маркер-диск, який перемістили, повинен бути розміщений на приблизне місцезнаходження (див. 802.03.F).
 4. Гравець, який навмисно впливав на диск іншого гравця, будь-яким з нижче наведених способів отримує два штрафних кидки до рахунку:
 1. Змінив траєкторію польоту кинутого диску (крім як для уникнення травм);
 2. Пересунув диск або міні маркер-диск (крім як, в процесі ідентифікації, пошуку чи маркування); або
 3. Приховав кинутий диск чи міні маркер.
 4. Гравець має право на перекидання без штрафів, у випадку впливу на його диск згідно п. 804.03 D1 правил.
 5. Гравці не повинні знаходитись або лишати речі на траєкторії польоту диску інших гравців. Гравець може попросити відійти або прибрати свої речі. Відмова буде визнана порушенням правил етикету.
 6. Допускається зміна траєкторії польоту диска іншим гравцем зі згоди кидаючого з метою запобігання втрати диску. Після цього диск вважається втраченим.

804.4 Поза грою

 1. Диск визнається поза грою, коли він повністю оточений зоною поза грою. Див. 802.02.B для визначення положення диска у воді або листі.
 2. Лінія поза грою є частиною зони поза грою.
 3. Диск, який неможливо знайти, визнається поза грою, якщо є докази, що він зупинився в зоні поза грою. Якщо такого доказу немає, то він визнається втраченим і гра продовжується, керуючись п. 804.05 Правил.
 4. Гравець, чий диск опинився поза грою, отримує один штрафний кидок, і обирає, звідки здійснювати наступний кидок:
 1. З попереднього Положення; або
 2. З місця, в межах одного метру на прямій, перпендикулярній лінії поза грою в точці перетину диском лінії поза грою, навіть якщо це ближче до кошика; або
 3. З відповідно дроп-зони, якщо така є.
 4. Лінія поза грою являє собою вертикальну площину. У випадку, якщо Положення диску знаходиться ближче ніж один метр від лінії поза грою, Положення може бути переміщене в межах одного метру від лінії поза грою по прямій, що проходить через центр диску перпендикулярно лінії поза грою, навіть у випадку, якщо Положення опиняється переміщеним ближче до Мішені.
 5. Якщо гравець пересунув диск до того, як його місцеположення відносно зони пози грою було визначено, то диск буде вважатись поза грою.

804.05 Втрачений диск

 1. Диск визнається втраченим, якщо гравець не може знайти його на протязі трьох хвилин після того, як він досяг місця, де його востаннє бачили. Всі гравці в групі мають право засікти три хвилини і повинні проінформувати членів групи, що відлік пішов. Всі гравці повинні допомагати шукати диск. Диск визнається втраченим після трьох хвилин.
 2. Гравець, чий диск визнаний втраченим, отримує один штрафний кидок до свого рахунку. Наступний свій кидок він здійснює з попереднього Положення.
 3. Директор може призначити дроп-зону для втрачених дисків для конкретного відрізку. Якщо є дроп-зона, то гравець може здійснити кидок з неї. В будь-якому випадку гравець отримує один штрафний кидок.
 4. Якщо до закінчення турніру буде виявлено, що хтось прибрав або взяв той втрачений диск, то від рахунку гравця віднімуть два кидки за той відрізок.
 5. Втрачений маркер-диск замінюють на інший, відмічаючи приблизне Положення без штрафів.

804.6 Умовні кидки

 1. Умовні кидки – це додаткові кидки, які не додаються до результату гравця, якщо вони, в кінцевому рахунку, не були використані для завершення відрізка. Використання таких кидків вітається в усіх випадках, коли невідомо де знаходиться Положення гравця, і виконання таких кидків пришвидшить гру, або, коли гравець сумнівається в коректному застосуванні правил. Ці кидки не додаються до рахунку гравця і не вважаються пробними кидками, якщо гравець заздалегідь попередив, що ці кидки є умовними.
 2. Умовні кидки застосовуються в наступних випадках:
 3. Економія часу. Гравець може оголосити про умовний кидок при дотриманні наступних умов:
 4. Неможливо з легкістю визначити статус диску;
 5. Більшість групи згідна, що використання умовного кидка може зекономити час;
 6. Кинутий диск міг опинитись поза грою, бути втраченим або не подолати обов’язкову перешкоду. Гравець може завершити відрізок використовуючи один зі сценаріїв, який буде визнаний групою або Суддею, в одному з яких диск опинився в правильному Положенні.
 7. Гравець може здійснити серію умовних кидків у випадку, коли він не згідний з думкою групи і хоче оскаржити правила, якщо поблизу нема Судді для швидкого вирішення суперечки. В цьому випадку фіксуються обидва результати, щоб Директор визначив вірний результат в кінці гри.
 8. Будучи оголошеним, Умовний кидок не може розцінюватись як перекидання (803.02 B.)

805 Порядок проведення змагань

Вся інша інформація, не освітлена нижче, міститься в Керівництві по проведенню змагань.

805.01 Оскарження

 1. Коли група не може дійти рішення стосовно трактування правил, тягар рішення лежить на гравцеві, однак будь-який гравець може звернутись до Судді, і рішення Судді буде вважатись важливішим за думку групи. Будь-який член групи, що бажає використати думку групи, повинен чітко оголосити про це.
 2. Якщо Суддя доступний, то група повинна поступитись місцем групам для гри, під час уточнення правила в Судді.
 3. Якщо Суддя не доступний, то є два варіанти. Група може погодитись з думкою кидаючого. Якщо кидаючий не згідний з думкою групи, то він може здійснити умовний кидок згідно 804.06 B. Використання умовного кидка вітається у випадках, коли гравець не згідний з групою чи думкою Судді.
 4. Гравець може оскаржити правило Судді Директору, якщо Директор доступний, то рішення оголошується відразу, група повинна зачекати, доки рішення буде озвучено і відійти в сторону, щоб пропустити інші групи. Якщо Директор не доступний, група повинна продовжувати грати в порядку, визначеному Суддею. Скарга повинна подаватись якомога раніше, фінальне рішення приймається Директором.
 5. У тих випадках, коли рішення групи чи судді оскаржено, Суддя або Директор можуть із міркувань справедливості, дозволити гравцеві залишити кількість кидків незмінною або скорегувати рахунок гравця так, щоб це відображало принцип справедливого трактування правил. Тільки в тому випадку, якщо перегравати відрізок буде найбільш справедливим варіантом, необхідно рішення Директора, щоб призначити перегравання.

805.2 Ведення рахунку

 1. Гравець, котрий перший в списку карток гравців, несе відповідальність за ведення і заповнення карток гравців.
 2. Гравці в групі повинні по черзі вести рахунок, якщо інше не передбачено рішенням групи і самого записуючого.
 3. Після завершення кожного відрізку, гравець групи, який веде рахунок, повинен чітко виголосити ім’я гравця групи, а той повинен сповістити свій результат на відрізку. Гравець групи, який веде рахунок, повинен повторити вголос його результат, щоб він був почутий усіма гравцями групи. Якщо є якісь розбіжності, то група повинна перерахувати кількість кидків гравця і прийти до правильного рішення. Якщо гравці не можуть дійти згоди, то вони повинні керуватись п. 805.01 Правил.
 4. Гравець групи, який веде рахунок, повинен записувати суму кидків всіх гравців на кожному відрізку, включно зі штрафними кидками. Фінальна сума кидків також повинна бути порахована і записана, як сума всіх кидків, включаючи штрафні кидки. Використання будь-чого крім чисел, що позначають кількість кидків, чи залишене пусте місце в картці, означає невірний відрізок або невірний рахунок і повинно каратись, як описано нижче.
 5. Попередження або штрафні кидки за порушення правил повинні відмічатись в картці гравця.
 6. В кінці раунду кожен гравець повинен підписати свою картку, висловлюючи згоду з рахунком. Якщо члени групи виявили помилку, вони можуть виправити її до здачі карток. Гравці, чиї картки були здані не підписаними, несуть відповідальність за внесені результати.
 7. Всі картки повинні бути повернені на протязі 30 хвилин після завершення раунду, раунд вважається завершеним, коли остання група закінчила всі відрізки Поля, і в неї, на думку Директора, було достатньо часу, щоб дістатись до штабу Турніру. Якщо група запізниться, то до кожного гравця групи буде застосовано покарання у вигляді двох штрафних кидків до їхнього рахунку.
 8. Після здачі карток, підсумкові результати в них вважаються кінцевими і не підлягають оскарженню, за винятком наступних випадків:
 9. Штрафні кидки можуть бути призначені в будь-який час, доки змагання офіційно не завершені.
 10. Якщо була виявлена арифметична помилка в підрахунках кінцевих очок, або в кількості кидків на конкретному відрізку, в тому числі пропуску відрізків, то Директор додає два штрафних кидки до коректного рахунку. Якщо помилка відбулася з іншої причини, то Директор виправляє результат, не додаючи штрафних кидків.

805.03 Особливі умови

 1. Правила, що описують особливі умови, повинні бути позначені і роз’яснені всім гравцям до початку гри. Кожен гравець несе відповідальність за дотримання правил, озвучених на зборах гравців.
 2. Умови використання дроп-зони також можуть бути підтверджені особливими умовами. Директор повинен пояснити до початку турніру як повинна бути використана дроп-зона, і чи є якийсь штраф за її використання.
 3. Будь-які обумовлені правила, що суперечать Цим Правилам не дійсні, якщо не узгоджені з Директором турніру.

806 Правила на розсуд

Правила на розсуд – це правила, які можуть бути оголошені Директором без схвалення ПАДГ. Всі такі правила повинні бути оголошені до початку гри на зборах гравців.

806.01 Правило двох метрів

 1. Якщо диск зупинився вище, ніж за два метри над ігровою поверхнею, то гравцю нараховується один штрафний кидок, і подальші дії проходять згідно 802.02.C Правил.
 2. Якщо точка під диском виявилась над зоною поза грою, то диск вважається поза грою і грається таким чином, не дивлячись на правила двох метрів.
 3. На диск, що підтримується Мішенню, правило двох метрів не поширюється.
 4. Якщо гравець зрушив диск до того, як було визначено його статус, то диск вважається розташованим вище двох метрів.
 5. Директор може визначити правило двох метрів для всього Поля, конкретних відрізків чи окремих об’єктів.

807 Експериментальні правила

Експериментальні правила можуть бути введені Директором з попередньої згоди ПДГА. Будь-які експериментальні правила повинні бути оголошені на зборах гравців до початку турніру.